Аварийно укрепване на свлачище при км 379+000 на път Е-85 (1-5) Кърджали-ГКПП Маказа

Възложител: Трейс Кърджали АД
Период: 13.10.2011 21.12.2011
Описание на проекта:
"Газстроймонтаж" АД е подизпълнител в частта изпълнение на пилотната система, включително:
- направа на изливни пилоти ф500мм, обща дължина 932м;
- полагане на анкери тип IBO R40/20, обща дължина 1818м;
- ростверк;
- направа на хоризонтален сондажен дренаж - 360м;
- подпорна стена - 100м.;

- подпорна стена.
Обектът е изпълнен качествено и в срок.

Печат

tuf
tuf2
ser3