Корекция на р.Луда Яна, гр.Панагюрище

Възложител: Община Панагюрище
Период: 08.09.2012 08.11.2012
Описание на проекта:
Корекция на р.Луда Яна в участъка между пасарелка на км 0+960 и мост на км 1+223, гр.Панагюрище

Печат

tuf
tuf2
ser3