Почистване и корекция на р.Мареш в гр.Панагюрище

Възложител: Община Панагюрище
Период: 03.09.2012 25.09.2012
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3