Укрепване на жп-линията Велико Търново-Самоводене с: • изпълнение на сондажни-изливни пилоти ф800, ед. дължина 11м – 130бр., обща дължина 1430м

Възложител: „Геосонда Сервиз – Колев” ООД
Период: 12.2012 01.2013
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3