Укрепване на пътища в региона на гр. Горна Оряховица, вкл. изпълнение на сондажно-изливни пилоти ф800, обща дължина: 726,10м.

Възложител: Енел Строй ЕООД
Период: 18.10.2013 20.11.2013
Описание на проекта:

Газстроймонтаж като подизпълнител изпълни успешно и в срок укрепителните дейности на пътища по два подобекта в региона на гр. Горна Оряховица:

- Подобект 1: Укрепване на свлачище на пътя гр. Горна Оряховица – хижа Божур

- Подобект 2: Укрепване на свлачище по улици от о.к. 943 до о.к. 933 /местен път/ в гр. Горна Оряховица до Домостроителния Комбинат, първи етап.

 

Работата по двата подобекта включваше изпълнение на сондажни-изливни пилоти ф800, обща дължина: 726,10м.


Печат

tuf
tuf2
ser3