СМР за подобряване на енергийната ефективност на учебни заведения в Община Септември

Възложител: Община Септември
Период: 15.07.2013 15.09.2013
Описание на проекта:

Газстроймонтаж е лидер в консорциума, който изпълни проекта. Срокът за изпълнение беше стриктно спазен, без да се допусне никакво закъснение и учебната година за учениците започна навреме.


Печат

tuf
tuf2
ser3