Сондиране и изливане на пилоти ф800мм, обща дължина 2280м в междугарието Смядово-Комунари по 26-та жп линия Шумен-Комунари

Възложител: Крам Комплекс Къмпани ЕООД
Период: 28.03.2014 23.05.2014
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3