Инжекционни, укрепителни и ремонтно-възстановителни работи, вътрешни ВиК инсталации и площадкова канализация на сградите на Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр.Пловдив. Първи етап – Блок 6

Възложител: Министерство на образованието и науката
Период: 30.12.2013 2015
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3