Сондиране на пилоти – 128бр., 800мм, ед.дълбочина 15м, обща дължина 1920м. по Проект: Канална помпена станция (КПС) 1, напорен тръбопровод от КПС1, КПС2 и напорен тръбопровод от КПС2 до Проект: “Строителство на ПСОВ Силистра”

Възложител: “Кристални води” АД
Период: 03.10.2014 10.03.2015
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3