Сондиране на пилоти – 60бр., 800мм, ед.дълбочина10м, обща дължина 600м. по Проект: Укрепване на десния склон на 5та жп линия от км 5+943 до км 6+008 чрез подпорна пилотна стена с дължина 72м в участъка между жп гара Захарна фабрика и жп гара Горна Баня

Възложител: “ДВ Строй Консулт” ООД
Период: 16.07.2015 25.07.2015
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3