Сондиране на пилоти – 70бр., 800мм, ед.дълбочина 5м, обща дължина 350м. по Проект: Аварийно укрепване на 4та жп линия от км 201+070 до км 201+120 в участъка между жп гара Кръстец и жп гара Радунци

Възложител: “Ка Билд БГ” ООД
Период: 14.09.2015 09.10.2015
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3