Газопровод за Единен център за управление на въздушното движение

Възложител: Военно поделение 58300, София
Период: 1999
Дължина: 3,6
Диаметър: 219
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3