Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Транзитен газопровод за Гърция – участъци 20 и 21

Възложител: Булгаргаз ЕАД
Период: 2001
Дължина: 45,34
Диаметър: 1016
Описание на проекта:

Проектът включва строителство, монтаж, тест и пускане в експлоатация на два  последователни участъка от транзитния газопровод за Гърция – 20 и 21 участъци на  територията на България.

 Участък 20 е с дължина 23.8 км и е разположен между с.Лисичево и с.Росен.

 Участък 21 е с дължина 21.54 км и се простира от с.Росен до Компресорна Станция  “Ихтиман” (близо до гр.Ихтиман).

 По-голямата  част от строително-монтажните работи бяха извършени в много скалист и планински  район, поради което съотношението между автоматичното и ръчното заваряване беше  38/62.

Автоматичните заваръчни работи бяха изпълнени с  колоната за автоматично заваряване собственост на „Газстроймонтаж” АД – марка CRC- Evans.

На участък 20 бяха  изпълнени 145 180 м3 изкопни работи, а на участък 21  – 131 390 м3.

“Газстроймонтаж” АД изпълни 3  пресичания на АМ “Тракия”, 15 пресичания на  пътища, 3 пресичания на реки, както и едно пресичане на ж.п. линия.

 


Печат

tuf
tuf2
ser3