Проучване, проектиране, монтаж и изграждане на антикорозионна катодна защита на газопроводно отклонение за ТЕЦ Варна ЕАД

Възложител: ТЕЦ Варна ЕАД
Период: 2003
Дължина: 2,13
Диаметър: 820
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3