Highslide JS

Проект за рехабилитация на топлопреносната система на гр.София – Монтаж на заводско-изолирани тръби и елементи, Лотове: А, В, Д

Възложител: Топлофикация София ЕАД
Период: 2003
Дължина: 10,37
Диаметър: 48 - 630
Описание на проекта:

Целият  проект включва модернизация на около 8000 абонатни станции, рехабилитация на  мрежата (подмяна на около 70 км тръбопроводи, компенсатори,  топлоизолация на надземни тръбопроводи. Прогнозната стойност  на проекта е приблизително 114млн.евро, които ще бъдат осигурени чрез  финансиране от ЕБВР, Световната Банка, местно финансиране, KIDSF и фондовете на Европейския Съюз.

Договорите  включват доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация.

Търговете се обявяват  за части от  проекта.

„Газстроймонтаж” АД спечели и изпълни следните:

* Монтаж на заводско-изолирани  тръби и елементи, Лотове А, В и Д;

* Доставка на допълнително  оборудване и строително-монтажни работи за общо 735  абонатни станции: Лот 1 и Лот 3;

 * Монтажни работи за подмяна на компенсатори и  кранове – Лот А.

 

 


Печат

tuf
tuf2
ser3