Газопровод Бурса-Чан

Възложител: Турция STFA ENERCOM
Период: 1994-1995
Дължина: 90
Диаметър: 600
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3