Реконструкция и разширение на съществуващ газопровод Русия-Турция Лупинг 3 Херсек-Юмурта Тепе

Възложител: Турция Pasiner/Fernas
Период: 1998
Дължина: 48
Диаметър: 600
Описание на проекта:
Строителни и монтажни работи, тестване, изкопни работи, обратна засипка, заварочни работи, монтаж на арматура, изолационно покритие на заварките, пресичания, тръбоогъване, хидротест, изсушаване на газопровода, неразрушаващ контрол.

Печат

tuf
tuf2
ser3