Газопроводно строителство и свързани с това дейности

Основната дейност на Газстроймонтаж от създаването му през 1971г. до настоящия момент е газопроводното строителство и всички, свързани с това дейности, включително:

  • строителство и монтаж на газопроводи високо налягане;
  • строителство и монтаж на продуктопроводи, нефтопроводи, водопроводи и топлопроводи;
  • строителство на компресорни станции, АГРС, ГРП и ГИС;
  • неразрушаващ контрол на заваръчни съединения чрез собствени акредитирани органи за контрол;
  • полагане и контрол на изолационни покрития на стоманени тръби и измерване;
  • изпитания на тръбопроводи и съоръжения;
  • катодна защита на метални съоръжения;
  • отдаване на техника под наем в страната и чужбина.


Газстроймонтаж АД разполага със специализирана уникална механизация, високо квалифициран ръководен, изпълнителен и контролен персонал за изпълнението на всички видове работи по изграждането на газопроводи включително: трасиране и оформяне на мястото, транспортиране и подреждане на тръбите, крайцване (скосяване) на местата на свързване (заваряване) на тръбите, термообработка с индукционни бобини, окачване, поддържане и центроване на тръбите, технологично изпълнение на заварочните стикове (автоматично или ръчно), радиографичен контрол, изолиране на съединенията, полагане на газопровода, монтаж на катодна защита и оптични кабели в зоната на тръбите, надлежно засипване, подравняване и възтановяване характерното екологично състояние на терена.

През годините на дейността си Газстроймонтаж АД успешно е изградило цялостната газопреносна система за високо налягане в България, включително компресорни и газоразпределителни станции. Изградени са транзитните газопроводи от Русия за Турция, Гърция и Македония, преминаващи през територията на България.

Фирмата е участвала в изграждането на различни тръбопроводни проекти в Германия, Полша, Сърбия, Македония, Турция, Гърция, Украйна, Азербайджан, Сирия, Ирак, Индия и други страни.

Представено в цифри, това са повече от 3 000 км газопроводи с различни диаметри и принадлежащите към тях съоръжения. Така фирмата прави възможно широкото използване на природния газ в промишлеността, енергетиката и бита.

През годините на своята дейност Газстроймонтаж АД е изпълнило различни видове строителни работи като земни работи от порядъка на 850 000м3 годишно, пресичания на пътища, реки и ж.п. линии, корекции на реки, укрепване на брегове, дъна, скатове, противоерозионни мероприятия, хидротехническо строителство и др.

Високото професионално ниво на специалистите, работещи във фирмата с доказан богат дългогодишен опит и специализираното оборудване обусловиха извоюваното през годините място на водещ изпълнител на тръбопроводи на Балканския полуостров. Всичко това спомогна за превръщането на името на Газтроймонтаж в гарант за качествено и срочно изпълнение на всеки обект, което прави компанията желан и надежден партньор в страната и зад граница.


Печат

tuf
tuf2
ser3