Автотранспорт, който фирмата използва, както за нуждите на изпълняваните от нея обекти, така и за извършване на транспортни услуги за външни клиенти

  • Лекотоварни автомобили
  • Бордови автомобили
  • Самосвали
  • Тръбовози
  • Седлови влекачи с полуремаркета
  • Нафтовози
  • Сервизни автомобили
  • Колесна транспортна техника с висока проходимост
  • Транспортна техника за превоз на извънгабаритни машини и товари до 70 тона.

Печат

tuf
tuf2
ser3