Апаратура за безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения: отливки, изковки, основен метал, заварени съединения и образци от тях

  • Индустриален рентгенов апарат тип “кроулер“, модел IPSI300/3, “IPSI”, Белгия
  • Гамадефектоскоп „ГАМАМАТ M18” – Германия
  • Гамадефектоскоп „ГАМАМАТ М6” – Германия
  • Гамадефектоскоп „ГАМАМАТ R30” – Германия
  • Гамадефектоскоп „ГАМАРИД 25М” – Русия
  • Ултразвуков дефектоскоп USK–7S – “Krautkramer”, Германия
  • Ултразвуков дефектоскоп /дебеломер/ DM-3 – ”Krautkramer”, Германия
  • Магнитен дефектоскоп тип TWM 220 – “TIEDE”, Германия.

Печат

tuf
tuf2
ser3