газификационни проекти

Наименование на проекта

Възложител

Период на изпълнение

„Ремонт по части АС, Ел., ВиК и ОиВ в поделение 22050 – Банкя – етап изграждане на отоплителна централа и газификация” – Служба „Военна Информация” Министерство на Отбраната 2007
Газификация на сгради на Военна Информация – поделение 46380 Министерство на Отбраната 2006 2007
Работен проект за газификация на Розабул ООД – разпределителен газопровод високо налягане РОЗАБУЛ ООД 2004 2005
Газификация на 2-ри стопански двор на оранжерия в с.Звъничево, област Пазарджик Доставка и изграждане на: 2 броя ГРП за захранване на 5 котела; газопровод ниско налягане – дължина: 8км; диаметър: 168 мм. Оранжерии Гимел ЕООД 2005
Маркетингово проучване и идеен проект за газифициране на регион Запад – 12 общини Енел АД, Италия 2004 2005
Маркетингово проучване и идеен проект за газифициране на регион Тракия – 29 общини Енел АД, Италия 2004
Проект за газификация на производствената площадка на Пловдивска консерва Филикон АД Пловдив 2004
Проект „до ключ” за газификация на българския фармацевтичен завод Софарма АД, София Софарма АД 2003
Проект за газификация на БСК с. Веринско Българска спиртна компания АД 2003
Маркетингово проучване за газифициране на община Карлово Община Карлово 2003
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3