изпълнение на пилоти и анкери

Наименование на проекта

Възложител

Период на изпълнение

Сондиране на пилоти – 70бр., 800мм, ед.дълбочина 5м, обща дължина 350м. по Проект: Аварийно укрепване на 4та жп линия от км 201+070 до км 201+120 в участъка между жп гара Кръстец и жп гара Радунци “Ка Билд БГ” ООД 14.09.2015 09.10.2015
Сондиране на пилоти – 60бр., 800мм, ед.дълбочина10м, обща дължина 600м. по Проект: Укрепване на десния склон на 5та жп линия от км 5+943 до км 6+008 чрез подпорна пилотна стена с дължина 72м в участъка между жп гара Захарна фабрика и жп гара Горна Баня “ДВ Строй Консулт” ООД 16.07.2015 25.07.2015
Сондиране на пилоти – 128бр., 800мм, ед.дълбочина 15м, обща дължина 1920м. по Проект: Канална помпена станция (КПС) 1, напорен тръбопровод от КПС1, КПС2 и напорен тръбопровод от КПС2 до Проект: “Строителство на ПСОВ Силистра” Кристални води АД 10.03.2014 03.10.2015
Сондиране и изливане на пилоти ф800мм, обща дължина 2280м в междугарието Смядово-Комунари по 26-та жп линия Шумен-Комунари Крам Комплекс Къмпани ЕООД 28.03.2014 23.05.2014
Укрепване на пътища в региона на гр. Горна Оряховица, вкл. изпълнение на сондажно-изливни пилоти ф800, обща дължина: 726,10м. Енел Строй ЕООД 18.10.2013 20.11.2013
Укрепване на жп-линията Велико Търново-Самоводене с: • изпълнение на сондажни-изливни пилоти ф800, ед. дължина 11м – 130бр., обща дължина 1430м „Геосонда Сервиз – Колев” ООД 12.2012 01.2013
Аварийно укрепване на свлачище при км 379+000 на път Е-85 (1-5) Кърджали-ГКПП Маказа Трейс Кърджали АД 13.10.2011 21.12.2011
Укрепване на свлачище и възстановяване на пътния участък от Път III-376 Превала-Ракитово-Костандово на км 10+100 Еко - Хидро 90 ООД 10.02.2011 15.04.2011
Укрепване на свлачище на път IV - 16061 с. Реброво - Ябланица ЕТ Геолоби - Кирил Ангелов 08.12.2010 13.12.2010
Укрепване на преходи към газопроводни отклонения от газопреносната система на Булгартрансгаз ЕАД в експлоатационен район Вълчи дол Булгартрансгаз ЕАД 2010-2011
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3