водопроводи и канализация

Възложител

Наименование на проекта

Дължина км

Диаметър мм

Година

Община Исперих Строителство на канализационна мрежа /1.336км/ и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа /5.017км/ на гр.Исперих І-ви етап канализация - 1.336км, водопровод - 5.017км 29.07.2013 29.04.2015
Столична Община, Район Овча Купел Частична преработка на проект и строителство на І главен канализационен колектор в кв.Горна Баня , Столична община 1.032 324-1125mm 03.02.2012 09.06.2012
МРРБ Реконструкция на тласкател от ЦПС ”Ормана” до напорни водоеми „Боровец”, гр.Ямбол
- Чугунени муфени тръби
- ПЕВП тръби
5.72 - 0.58 500, 225, 315 и 560 2009 - 2010
Община Велинград Модернизация и реконструкция на водоснабдителната и пътна инфраструктура на гр.Сърница и региона ПЕВП тръби 28 40-160 15.09.2008 31.08.2009
Община Сопот Изграждане на канализация в с.Анево ПЕВП тръби 2.13 300 15.03.2007 30.04.2009
ТЕЦ „Марица Изток 1” TGO, Турция Изграждане на водопровод за охлаждаща вода Стоманобетонни напорни тръби (BONNA) 1.53 2100 07.01.2007 25.02.2009
ТЕЦ Марица Изток 3 Проектиране, доставка и изграждане на стъклопластов тръбопровод за охлаждаща вода от яз. Розов кладенец до ТЕЦ Марица Изток 3 18 800 - 600 22.04.2005 03.08.2006
Община Каварна Реконструкция и модернизация на ПЕВП водопровод от помпена станция Болата до с.Българево, община Каварна 2 200 2005
Македония/ФЗС ”11-ти Октомври” АД Стоманен Водопровод – ез.Дойран, Богданци – Нови Дойран: СМР, вкл. монтаж, ръчно заваряване и полагане 19 914 2002
МРРБ Водоснабдяване на с.Гълъбово, община Баните, област Смолян, ПЕВП тръби 9 110 2001
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3