Ресертификация на системата за управление, съгласно BDS EN ISO 14001:2005

2013-01-22

"Газстроймонтаж" АД успешно премина процедурата по ресертифициране на системата за управление на фирмата в областта на опазване на околната среда, съгласно BDS EN ISO 14001:2005 и притежава съответния сертификат.Печат

tuf
tuf2
ser3